Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

SPEED for SOIL je deo SPEED linije biostimulativnih đubriva za ratarske kulture, namenjene za TROSTRUKO DEJSTVO: za zemljište, za seme, za biljke

Biostimulativna djubriva za ratarske useve

Dualni proizvod na bazi mikroorganizama i predbiotske formulacije za tretman zemljišta i žetvenih ostataka, zasnovan na dve komponente (A+B) u zbirnom pakovanju.

Komponenta A je mikroinkapsulirani konzorijum bakterija, sa visokom celulitičkom aktivnošću, dok je komponenta B tečna formulacija zasnovana na visokom sadržaju polisaharida sa izbalansiranim C/N odnosom.

Univerzalni proizvod i koristi se na svim tipovima zemljišta, a najbolje efekte daje na degradiranim zemljištima sa smanjenom mikrobiološkom aktivnošću.

SPEED for SOIL

Primenom SPEED for SOIL A+B proizvoda na žetvenim ostacima i zemljištu, namenjeno razlaganju žetvenih ostataka, čime se najveća količina organske materije razgrađuje do prostih polisaharida koji kontinuirano hrane zemljišne mikroorganizme, dok se mineralne materije iz žetvenih ostataka deponuju u zemljištu.
Na ovaj način, moguće je visoke količine organskih i mineralnih materija vratiti u zemljište.

Jedna od bitnih karakteristika proizvoda SPEED for SOIL je i uvećanje efikasnosti totalnih herbicida (glifosata) za 30 do 40%. Na ovaj način moguće je uspešno suzbijanje korova sa nižim koncentracijama glifosata, što ovaj proizvod čini još atraktivnijim.

  • Način i vreme primene:

    SPEED for SOIL se primenjuje na žetvenim ostacima ili na zemljištu pre nicanja useva, samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja. Standardna količina primene SPEED for SOIL proizvoda je od A 200 g/ha + B-2 l/ha. Na degradiranim zemljištima doze povećati 1,5 - 2 puta.
  • Pakovanja:

    1kg, 5l, 10l