Đubrivo za ratarske kulture

Inokulant za seme suncokreta

Konzorcijum korisnih zemljišnih i endofitnih bakterija, za bolje usvajanje hranjivih materija, posebno fosfora u zemljištu. Čiini biljke jačim i otpornijim na poleganje i na stresne uslove.

Prihrana suncokreta

Osnovne karakteristike:

 • Konzorcijum endofitnih mikroorganizama u kombinaciji sa predbiotikom u obliku suspenzije ili praha. 
 • Stimuliše rast i razvoj korenovog sistema i utiče bolje ukorenjavanje biljaka.
 • Pomaže biljci da lakše prebrodi nepovoljne uticaje, kao što su niske temperature, suša i poleganje.
 • Fiksira atmosferski azot tokom vegetacije, kada je i neophodan.
 • Povećava iskorišćenje hranljivih materija i vlage iz zemljišta.
 • Utiče na bolji razvoj biljaka, što rezultuje većim prinosom.
 • Ograničava razvoj patogenih organizama u zemljištu.
 • Omogućava bolji biodiverzitet zemljišta.
 • Osmoprotektant tehnologija koja omogućuje dug opstanak bakterija na semenu nakon tretmana (60 dana).
 • Kompatibilan sa svim fungicidima i insekticidima za obradu semena.

Studija slučaja

Tretiranje semena suncokreta hibrida SY Experto mikrobiološkim preparatom SPEED for SEED SUNFLOWER

Na parceli je praćen uticaj tretmana semena mikrobiološkim preparatom SPEED for SEED u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola).

Efekat tretmana je bio uočljiv već u početnim fazama razvoja, gde se primetilo da biljke imaju veću masu, razvijeniji korenov sistem i da su u boljoj kondiciji. Nakon žetve, tretmanom semena je uvećan prinos za 240 kg/ha (6,25 %).

SPEED FOR SEED SUNFLOWER – za tretman semena suncokreta:

 • Doziranje:

  Doziranje hektarska doza - 2 x 50 ml na hektarsku dozu semena (okvirno 15 kg) ; Doziranje na 100 kg semena – 2 x 300 ml
 • Pakovanja:

  Hektarska doza 2 x 50 ml ; Medium doza 2 x 1l ; Za doradne centre 2 x 10l