Đubrivo za ratarske kulture

Inokulant za seme kukuruza

Konzorcijum korisnih zemljišnih I endofitnih bakterija, za poboljšanje biogenih uslova rasta i razvoja useva kukuruza.

Prihrana za kukuruz

Osnovne karakteristike:

 • Konzorcijum endofitnih mikroorganizama u kombinaciji sa predbiotikom u obliku suspenzije ili praha. 
 • Stimuliše rast i razvoj korenovog sistema i utiče bolje ukorenjavanje biljaka.
 • Pomaže biljci da lakše prebrodi nepovoljne uticaje, kao što su niske temperature i suša.
 • Fiksira atmosferski azot tokom vegetacije, kada je i neophodan.
 • Povećava iskorišćenje hranljivih materija i vlage iz zemljišta.
 • Utiče na bolji razvoj biljaka, što rezultuje većim prinosom.
 • Čini zemljište zdravijim i ograničava razvoj patogenih organizama.
 • Osmoprotektant tehnologija koja omogućuje dug opstanak bakterija na semenu nakon tretmana (60 dana).
 • Kompatibilan sa svim fungicidima i insekticidima za obradu semena.

Testimonial

Đoka Milić

Despotovo, Bačka

„Veoma sam zadovoljan jer smo u izazovnoj godini sa nedostatkom padavina uspeli da povećamo prinos kukuruza za 240 kg/kj (430 kg/ha) tretmanom semena preparatom SPEED for SEED CORN. Takođe tretman je uslovio i povećanje hektolitarske mase za 1,8 kg/hl.“

Studija slučaja

Tretman semena kukuruza hibrida Dekalb DKC 5075 mikrobiološkim preparatom SPEED for SEED CORN na lokalitetu Farkaždin

Na parceli je praćen uticaj tretmana semena mikrobiološkim đubrivom SPEED for SEED CORN na porast i prinos kukuruza u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola). Već u početnim fazama razvoja mogla se uočiti razlika kod tretiranih biljka: bile su bujnije, zelenije lisne mase, sa razvijenijim korenovim sistemom. Uprkos veoma sušnoj godini tretman semena je doprineo povećanju prinosa za 380 kg/ha, što predstavlja povećanje od 16,1%

SPEED FOR SEED CORN – za tretman semena kukuruza:

 • Doziranje:

  Doziranje hektarska doza - 2 x 50 ml na hektarsku dozu semena (okvirno 25 kg) ; Doziranje na 100 kg semena – 2 x 200 ml
 • Pakovanja:

  Hektarska doza 2 x 50 ml ; Medium doza 2 x 1l ; Za doradne centre 2 x 10l