Blog

Kako na proleće omogućiti strnim žitima intenzivniji porast i ostvariti veći potencijal za prinos?

SPEED for GRAIN

Dolaskom proleća i povećanjem temperatura vazduha, strna žita započinju svoj intenzivniji rast i razvoj. Primenjena azotna đubriva u prvoj prihrani postaju pristupačna biljkama, ali je pitanje koliko ih one mogu iskoristiti s obzirom da su tek izašle iz zime. Koren je još uvek slab i nema veliku moć usvajanja. Metabolizam u biljci je i dalje usporen. Usevi se nalaze u presudnoj  fazi razvoja u kojoj se formira potencijal prinosa tj. u fazi završetka bokorenja i formiranja prvih klasova.

Folijarno đubrivo za žitarice

Kako proleće napreduje, momenat je za suzbijanje korova i bolesti. Uz njih je pravo vreme da se uradi i odgovarajuća folijarna prihranu strnih žita. Tečno biostimulativno đubrivo FITOFERT SPEED FOR GRAIN se savršeno uklapa u ovaj tretman. Ovo đubrivo je formulisano na bazi biostimulativnih komponenata u kombinaciji sa mikroelementima ( Cu, Zn , Mn ) u obliku organskog kompleksa.  Kombinacija ovih mikroelemenata obezbeđuje brže „buđenje“ biljaka.

Ubrzava se metabolizam i rast i grananje korenovog sistema. Sve to rezultuje boljim usvajanjem vode i hrane iz zemljišta.

Biostimulativne komponente ( ekstakt algi, aminokiseline, oligosaharidi itd.) pomažu u jačanju otpornosti biljaka i omogučavaju im da lakše i brže prebrode sve stresne uslove u toku vegetacije.

Ukratko, preparat FITOFERT SPEED FOR GRAIN  strnim žitima pomaže da razviju „moćan“ korenov sistem i formiraju veći broj dužih i ujednačenih klasova po biljci, pa samim tim i veći potencijal za prinos.

Kada primeniti FITOFERT SPEED FOR GRAIN?

  • u ranim fazama rasta,
  • zajedno sa herbicidima i fungicidima (rani prolećni tretman)

Koja je doza primene FITOFERT SPEED FOR GRAIN?

  • od 2  do 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.