Blog

SPEED đubriva: Da nam ratarski usevi u svakoj sezoni daju veće i stabilnije prinose

Poljoprivredni sektor iz godine u godinu najviše je na udaru neisplativosti ulaganja. Suše, poplave, grad i promene režima padavina imaju negativan uticaj na ovu izuzetno bitnu građu svake privrede. Poslednjih nekoliko godina, ovaj uticaj ekstremnih vremenskih uslova (koje se povezuju sa klimatskim promenama) na poljoprivredu je sve izraženiji. Dugi sušni periodi (u svim godišnjim dobima) i neravnomerna raspodela ukupne količine padavina tokom vegetacionog perioda, naročito jarih useva, smanjili su prinos gotovo svih kultura. 

Rešenja za ublažavanje svih štetnih posledica ovih ekstremnih vremenskih prilika se ogledaju u pomeranju rokova setve, ubacivanju novih sorti i hibrida koji su prilagođeniji trenutnim vremenskim uslovima, redukovanoj obrada zemljišta i primeni adekvatne folijarne prihrane  u toku vegetacije ratarskih kultura. Iz tog razloga preporučujemo tečna biostimulativna đubriva SPEED https://speedfert.com/ brenda, koja su specijalno namenjena za folijarnu prihranu najznačajnijih ratarskih kultura. Pomenuta đubriva se sastoje iz organske komponente ( koju čine AFP-aktivator fizioloških procesa, ekstrakt algi i aminokiseline ) u kombinaciji sa povećanim sadržajem mikroelemanata potrebnih za najznačajnije faze organogeneze kukuruza,strnih žita i uljarica.

Efekti primene SPEED folijarnih đubriva se ispoljavaju u :

– boljem usvajanju hranljivih materija ( usled razvijenijeg korenovog sistema i povećanja tolerancije na usvajanje soli),

– razvoju veće otpornosti i rezistentnosti na delovanje abiotskih i biotskih stresnih faktora,

– poboljšanju sinteze fitohormona,

– optimizaciji upotrebe vode ( regulacija otvaranja stoma i kontrolisana transpiracija, kao i održavanje turgora u ćelijama ),

– povećanju produktivnosti ( bolja sinteza hlorofila, veća fotosintetska aktivnost i ubrzanje metabolizma) . 

Ukratko, primenom đubriva iz linije SPEED folijarnih đubriva u ranim fazama razvoja pospešujemo bolji rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema, što za rezultat daje snažnije i otpornije mlade biljke koje bolje odolevaju svim nepovoljnim uticajima u toku vegetacije. 

Pojedinačna đubriva u okviru linije SPEED folijarnih đubriva, vreme i količine za primenu u ratarskim kulturama : 

SPEED for BASE  https://speedfert.com/folijarni-tretman-biljaka/folijarno-djubrivo-namenjeno-svim-ratarskim-usevima-u-pocetnim-fazama-rasta/ 

– primenjuje se u svim usevima, u početnim fazama rasta i rada korenovog sistema u količini od 2 – 3 lit/ha, uz utrošak vode od 150 do 200 lit/ha. 

SPEED for CORN https://speedfert.com/folijarni-tretman-biljaka/speed-for-corn-biostimulativno-folijarno-djubrivo-za-kukuruz/ – primenjuje se u kukuruzu, u fazi od 4. do 8. lista zajedno sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih  i uskolisnih korova, u količini od 2 – 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED for GRAIN https://speedfert.com/folijarni-tretman-biljaka/biostimulativno-folijarno-djubrivo-za-rane-tretmane-zitarica-psenica-jecam-ovas/

 –  primenjuje se u strnim žitima u ranim fazama rasta zajedno sa herbicidima i fungicidima u količini od 2  do 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED ExtraN https://speedfert.com/folijarni-tretman-biljaka/folijarno-djubrivo-za-psenicu-jecam-i-ovas-sa-kontrolisano-usvojivim-azotom/

 – primenjuje se u strnim žitima, u fazi klasanja zajedno sa fungicidima u količini od 4 – 5 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED for SOYASUN https://speedfert.com/folijarni-tretman-biljaka/biostimulativno-folijarno-djubrivo-za-soju-i-suncokret/

 – primenuje se zajedno sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova (u suncokretu u fazi od 2 do 6 listova, a u soji od faze prve troliske do faze treće troliske) u količini od 2  do 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

SPEED for CANOLA  https://speedfert.com/folijarni-tretman-biljaka/biostimulativno-folijarno-djubrivo-za-uljanu-repicu/

– primenjuje se u uljanoj repici na proleće zajedno sa insekticidnim i fungicidnim tretmanima u količini od 2 do 3 lit/ha i utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.

Više informacija o pomenutim proizvodima potražite na sajtu https://speedfert.com/