bolji rod kukuruza
Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

Folijarno biostimulativno đubrivo za kukuruz, stimuliše rast korenovog sistema, poboljšava usvajanje hranljivih materija i ubrzava metabolizam.

SPEED for CORN

Poslednjih godina, proizvodnja kukuruza susreće se sa sve većim izazovima, pre svega zbog nepredvidivih vremenskih uslova koje nam donosi leto. Visoke temperature, zajedno sa periodima bez padavina, posebno utiču na ključne faze razvoja kukuruza, poput perioda oprašivanja. Ovi izazovi zahtevaju neku novu tehnologiju prihrane i zaštite, kao i adaptaciju na vremenske uslove, kako bi se dostigli prinosi u skladu sa genetskim potencijalom hibrida.

Upravo iz tog razloga, semenske kuće angažuju svoje timove genetičara u intenzivnoj potrazi za sortama kukuruza koje će biti otpornije na sušu i ekstremne vremenske uslove. Paralelno sa tim, mikrobiolozi istražuju potencijal mikroorganizama u stvaranju sinergije sa biljkama, čime bi se povećala njihova tolerancija na sušu.

Stručni tim kompanije Agromarket preporučuje biostimulativni proizvod SPEED for CORN koji u svom hemijskom sastavu sadrži organske komponente kao i povećan sadržaj mikroelemenata, te tako čini kompletnu ishranu koja je potrebna kukuruzu.

Speed for CORN

Stručni tim kompanije Agromarket preporučuje biostimulativni proizvod SPEED for CORN koji u svom hemijskom sastavu sadrži organske komponente kao i povećan sadržaj mikroelemenata, te tako čini kompletnu ishranu koja je potrebna kukuruzu.

Cink (Zn) i Bor (B) koje sadrži SPEED for CORN povoljno utiču na usvajanje azota, rast polenovih prašnika i oplodnju. Aminokiseline dobijene iz ekstrakta algi i druge bioaktivne komponente koje sadrži ovaj preparat pomažu u jačanju otpornosti biljaka i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotskim i abiotskim faktorima.

Prihranom preko lista, baš upravo kako se ovaj proizvod i premenjuje, dodatno stimulišemo rast korenovog sistema, koji obrazuje daleko veći broj sitnih korenovih žilica, poboljšava usvajanje hranljivih materija i ubrzava metabolizam gajenog useva. Biljke prihranjene proizvodom SPEED for CORN imaju bolji vodni balans, u uslovima suše biljke imaju bolju regulaciju otvaranja I zatvaranja stoma, što biljkama omogućuje da prežive duži period suše.

Vreme primene ovog proizvoda je u periodu kada kukuruz ima razvijenih 6-8 listova, u količini 2-3 l/ha uz utrošak vode od 150 do 200 lit/ha.  SPEED for CORN se može mešati sa sredstvima za zaštitu biljaka.

Istraživanje i razvoj inovativnih đubriva

Spojem nauke i prakse stvorili smo inovativnu liniju SPEED đubriva za ratarske kulture, koja ima trostruko dejstvo:

  • SPEED for SOIL – Formula za plodnije zemljište;
  • SPEED for SEED – Inokulant za oplemenjivanje semena;
  • SPEED for PLANTS – Folijarni tretmani za biljke (kukuruz, žitarice i uljarice).

U našem Istraživačko-razvojnom centru (IRC) u Inđiji, savremena tehnologija je u rukama hemičara i mikrobiologa talentovanih za inovacije i praćenje svetskih trendova u oblasti prihrane biljaka.

IRC u svom sastavu poseduje hemijsku i mikrobiološku laboratoriju, čija istraživanja su potpomognuta biotehnološkom kompanijom „Simbiotica“ iz Italije. Naš inostrani partner okuplja svetski priznate eksperte iz oblasti poljoprivredne mikrobilogije i molekularne biologije.

Našu viziju modernizacije poljoprivrede prati razvoj specijalizovane linije proizvoda koja donosi inovativna agrotehnološka rešenja u ratarstvu, kako bismo usevima za ostvarenje genetskog potencijala pružili optimalne uslove.