Blog

Pomozimo uljaricama (suncokretu i soji) da formiraju veći broj zrna i omogućimo im da se zrna bolje nalivaju u toku letnjih meseci

Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

Po ko zna koji put se potvrdila ona izreka koja se toliko puta ponavlja u poljoprivredi i među proizvođačima : „Svake godine u prvi razred“. I ovoga proleća je ona aktuelna jer nas je početak sezone u poljoprivredi „obradovao“ sa visokim temperaturama u februaru mesecu, što je omogućilo rani početak radova na njivama vezanih za primenu đubriva i pripreme zemljišta za setvu.

Sa druge strane nedostatak padavina i visoke temperature, ubrzale su vegetaciju ozimih kultura koje su skratile pojedine faze razvoja, tako da se ove godine primena pesticida u zaštiti klasa kod strnih žita pomerila za 3 do 4 nedelje ranije u odnosu na predhodnu sezonu. Setva suncokreta i soje se obavila (krajem marta i do polovine aprila meseca) tamo gde je priprema zemljišta urađena na vreme i gde je sačuvana vlaga u setvenom sloju. Ovi usevi su već nikli, ali ih je dočekala promena vremena praćena povremenim padavinama i hladnim jutrima sa prizemnim mrazom koji je izazvao „žutilo“ i ponegde oštećenja na listovima.

U pojedinim regionima će se setva ovih uljarica tek obaviti u narednim nedeljama nakon toliko očekivanih padavina. Periodi izrazito visokih temperatura u februaru, martu i delimično aprilu omogućili su da se „rizomski“ divlji sirak ove godine prvi pojavi na posejanim parcelama. Ova pojava je uslovila da se već sada uz, a ponegde i pre, upotrebe herbicida za suzbijanje širokolisnih korova koriste preparati u dozama neophodnim za suzbijanje rizomskog divljeg sirka. Tako da od starta već povećana koncentracija herbicida, uz pomenute promenljive vremenske prilike ( padavine i hladna jutra uz prisustvo prizemnog mraza ) izazvala je pojavu fitotoksije na mladim biljkama.

Trenutna situacija uz već po pravilu neodgovarajući raspored padavina u toku vegetacije, nedostatak potrebne vlage u zemljištu i vazduhu, i sve intenzivnije Sunčevo zračenje u najvažnijim fazama razvoja, postaju presudni faktori koji na kraju rezultiraju prinosima ove dve “uljarice” koji su daleko od očekivanih.

Kako da umanjimo uticaj ovih nepovoljnih vremenskih prilika i pomognemo soji i suncokretu da formiraju veći broj zrna i omogućimo da ta zrna bolje nalivaju u toku letnjih meseci ?

Kada se završe tretmani herbicidima za suzbijanje prvenstveno širokolisnih korova u suncokretu i soji, ovi usevi ulaze u faze intenzivnog porasta i formiranja generativnih organa (kod soje nakon treće troliske- razvoj prvih cvetova i suncokreta nakon razvoja 8 lista – počinje porast butona-glavice).

U pomenutim faza razvića, od presudnog je značaja omogućiti nesmetan rast i razvoj koji će pre svega uticati na bolju oplodnju i nalivanje zrna ove dve uljarice. Iz tog razloga stručna služba za ishranu bilja kompanije Agromarket, preporučuje kombinaciju tečnog biostimulativnog đubriva SPEED for SOYASUN i đubriva sa visokim sadržajem boraFITOFERT BORMAX 20 (ili FITOFERT BOR-AMIN 150), koji su specijalno namenjeni za folijarnu prihranu ove dve uljarice u ovim fazama razvoja.

Ova kombinacija đubriva će soji i suncokretu omogućiti sledeće :

SOJA:

  • intenzivniji porast i cvetanje
  • bolju oplodnju
  • formiranje većeg broja „spratova“ i mahuna
  • manju abortaciju cvetova i gubitak formiranih mahuna u stresnim uslovima (visoke       temperature i niska relativna vlažnost vazduha)
  • bolje nalivanje i ujednačenu krupnoću zrna u mahunama.

SUNCOKRET:

  • intenzivniji porast i cvetanje
  • bolju oplodnju (formirana i ispunjena zrna i u centralnom delu glavice)
  • veći sadržaj suve materije u stablu i listovima tj. bolja otpornost na bolesti u kišnim godinama
  • duže i bolje nalivanje zrna i ujednačeniju krupnoću zrna u celoj glavici.

Vreme primene ova dva đubriva:

U suncokretu u fazi od šest do deset razvijenih listova, a u usevu soje od faze treće razvijene troliske (na početku cvetanja).

Preporučene doze za primenu su SPEED for SOYASUN u količini od 2 do 3 lit/ha FITOFERT BORMAX 20 1kg/ha (ili BOR- AMIN 150 u količini od 1- 1,5lit /ha), uz utrošak vode od 150 do 200 lit/ha. Navedena kombinacija đubriva se može primeniti u pomenutim usevima zajedno sa herbicidima za suzbijanja divljeg sirka, a u usevu suncokreta se može kombinovati i sa fungicidima za zaštitu od bolesti.

Istraživanje i razvoj inovativnih đubriva u saradnji sa „Simbiotica“

Za folijarnu prihranu žitarica agronomi iz Stručne službe kompanije „Agromarket“ preporučuju specijalno formulisano tečno đubrivo namenski proizvedeno za ovu grupu useva – SPEED-G. Namenjen je sledećim žitaricama: pšenica, ječam, ovas (zob) i tritikale.

U našem Istraživačko-razvojnom centru (IRC) u Inđiji, savremena tehnologija je u rukama hemičara i mikrobiologa talentovanih za inovacije i praćenje svetskih trendova u oblasti prihrane biljaka.

IRC u svom sastavu poseduje hemijsku i mikrobiološku laboratoriju, čija istraživanja su potpomognuta biotehnološkom kompanijom „Simbiotica“ iz Italije. Naš inostrani partner okuplja svetski priznate eksperte iz oblasti poljoprivredne mikrobilogije i molekularne biologije.

Našu viziju modernizacije poljoprivrede prati razvoj specijalizovane linije proizvoda koja donosi inovativna agrotehnološka rešenja u ratarstvu, kako bismo usevima za ostvarenje genetskog potencijala pružili optimalne uslove.