Blog

Podrška klasu i nalivanju zrna: SPEED ExtraN

Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

Folijarno biostimulativno đubrivo za pšenicu, ječam i ovas, sa kontrolisano usvojivim azotom, najbolje za žitarice u kombinaciji sa SPEED for GRAIN.

Da bismo poboljšali prinos i kvalitet ratarskih useva, važno je da znamo kada i kako dodatno prihraniti biljke. Svaka biljka ima posebne potrebe za hranljivim materijama u različitim fazama svog rasta. Na primer, žitarice za vreme vlatanja i nalivanja zrna trebaju više azota.

Pošto je dodavanje azota putem običnih mineralnih đubriva u ovom periodu teže, korisno je primeniti folijarnu ishranu. To znači da biljke prihranjujemo preko lista preparatom koji sadrži biostimulator i azot, u formi lako dostupnoj biljkama, kao što je SPEED ExtraN.

SPEED ExtraN u veoma kratkom roku pomaže biljkama da dobiju potreban azot za nalivanje zrna, a time utiče i na povećanje sadržaja proteina u zrnu. To je proizvod sa visokim sadržajem azota, 24% u obliku kontrolisano usvojivog azota. U pitanju je proizvod formulisan sa dodatkom magnezijuma, sumpora, mikroelemenata, kao i moćnog biostimulatora. Biostimulativna formula omogućava odličnu asimilaciju kao i lakše prevazilaženje stresnih uslova.

SPEED ExtraN

Ono što ovaj proizvod izdvaja od drugih sličnih proizvoda je jedinstvena formulacija koja integriše mineralna hraniva i biostimulator, te je stoga jači i dugotrajniji efekat delovanja ovog proizvoda u odnosu na druge, čak i u stresnim uslovima.

Ovaj dugoročni efekat ishranjenosti znatno utiče na prinos, veličinu zrna žitarica, hektolitarsku masu i sadržaj proteina.

Može se mešati sa svim pesticidima i bezbedan je za upotrebu jer sadrži nizak EC tj. niži indeks soli pa ne postoji opasnost od oštećenja listova.

Preporučena doza primene je 5 -10 l/ha u žitaricama ukoliko ga primenjujete samo stalno ali najbolja varijanta koju preporučuje stručna služba Agromarketa za visok prinos i odličan kvalitet zrna je kombinacija: SPEED for GRAIN 1l/ha + SPEED ExtraN 4-5 l/ha.

Istraživanje i razvoj inovativnih đubriva u saradnji sa „Simbiotica“

Za folijarnu prihranu žitarica agronomi iz Stručne službe kompanije „Agromarket“ preporučuju specijalno formulisano tečno đubrivo namenski proizvedeno za ovu grupu useva – SPEED for GRAIN. Namenjen je sledećim žitaricama: pšenica, ječam, ovas (zob) i tritikale.

U našem Istraživačko-razvojnom centru (IRC) u Inđiji, savremena tehnologija je u rukama hemičara i mikrobiologa talentovanih za inovacije i praćenje svetskih trendova u oblasti prihrane biljaka.

IRC u svom sastavu poseduje hemijsku i mikrobiološku laboratoriju, čija istraživanja su potpomognuta biotehnološkom kompanijom „Simbiotica“ iz Italije. Naš inostrani partner okuplja svetski priznate eksperte iz oblasti poljoprivredne mikrobilogije i molekularne biologije.

Našu viziju modernizacije poljoprivrede prati razvoj specijalizovane linije proizvoda koja donosi inovativna agrotehnološka rešenja u ratarstvu, kako bismo usevima za ostvarenje genetskog potencijala pružili optimalne uslove.