DIREKTOR RAZVOJA

SLAVOLJUB VUKIĆEVIĆ

Dipl. hemičar

DIREKTOR

MILAN VUKIĆEVIĆ

Dipl. hemičar

DIREKTOR PROIZVODNJE

MILAN MLADENOVIĆ

Dipl. biolog-ekolog

DIREKTOR IZVOZA

MILOŠ STOJANOVIĆ

Dipl. inž. za melioracije zemljišta

MARKETING MENADŽER

MILICA OBRENOVIĆ BOSIĆ

Master inž. zaštite bilja

KONTROLA KVALITETA

MARIJA ŽIGIĆ

FINANSIJSKA SLUŽBA

MIRJANA VUKIĆEVIĆ

RUKOVODILAC MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJE

DANIJEL MITIĆ

STRUČNA SLUŽBA

MILAN KUSALO

dipl. inž. poljoprivrede