Robert

Lok, Bačka

„Uz pomoć jednog folijarnog tretmana kukuruza sa SPEED for CORN u fazi 7 listova uspeo sam da povećam svoj prinos za oko 1000 kg/ha uz povećanje kvaliteta zrna. Tretman sam isprobao na dve parcele. Već dve nedelje nakon tretmana uočen je efekat preparata: biljke su bile većeg porasta, bujnije i zelenije u odnosu na kontrolu.

Na jednoj parceli sam dobio 900 kg/ha, a na drugoj 1050 kg više po ha. Hektolitarska masa zrna tretiranih biljaka bila je veća za 2,4 i 1,5 kg/hl, a dok je vlaga zrna bila manja za 0,4 i 0,3%. Bio sam skeptičan po pitanju preparata ali na svu sreću sam ga koristio i postigao sam odličan uspeh. Prezadovoljan sam“

Dragan

Novi Karlovci, Srem

Radio sam 2 puta folijaran tretman pšenice preparatima iz SPEED linije. Početkom aprila sa preparatom SPEED for GRAIN, a kasnije u fazi klasanja sa SPEED EXTRA“N“.

Rezultati žetve pokazuju pozitivan uticaj oba folijarna tretmana na količinu prinosa i kvalitet zrna. Tretirane biljke su dale za 800 kg veći prinos po ha. Hektolitarska masa zrna tretiranih biljaka bila je veća za 2,2 kg/ha, a protein su povećani za čak 2,1%.

Maksimilijan Barbu

Jablanka kod Vršca

„Nekoliko godina unazad primenjujem SPEED for CANOLA đubrivo u svojoj uljanoj repici i imam jako dobre rezultate. Uz pomoć CANOLE smo produžili vreme cvetanja, i to je nešto što nam po mojoj proceni donosi visoke prinose. U početku sam radio na delovima svojih njiva, a sada primenjujem na svim površinama pod repicom.“

Miloš Krnić

Konak

„Prošle godine (2022) testitali smo SPEED for SOYASUN i Fitofert Bormax 20 u soji. Radili smo dva tretmana: prvi SPEED for SOYASUN 2 l/ha, i drugi pred cvetanje soje SPEED for SOYASUN 1.5 l/ha + Fitofert Bormax 20 1 kg/ha.

Na obe parcele gde smo radili ogled ostvarili smo viši prinos za 600 kg/ha, i mnogo bolji kvalitet soje na tim delovima parcela.“