speed for corn
Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

SPEED for CORN je deo SPEED linije biostimulativnih đubriva za ratarske kulture, namenjene za TROSTRUKO DEJSTVO: za zemljište, za seme, za biljke

SPEED for CORN

Efekti SPEED for CORN

 • Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
 • Intenzivira metabolizam i usvajanja nutrijenata, tokom ranih faza rasta i niže temperature tla;
 • Hrani useve kukuruza mikroelementarnim cinkom neophodnim za metabolizam azota;
 • Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
 • Uvećava prinos i kvalitet zrna kukuruza (sadržaj proteina, hektolitarska masa).

Karakteristike folijarnog đubriva SPEED for CORN

Za veći i kvalitetniji prinos kukuruza, pored osnovnog đubrenja, korisno je da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova, tj. u fazi od 4. do 10. lista, odradi folijarna prihrana SPEED for CORN đubrivom.

SPEED for CORN je folijarno đubrivo sa AFP kompleksom, za useve kukuruza, formulisano na bazi biostimulativnih komponenata, u kombinaciji sa mikroelementarnim cinkom u obliku organskog kompleksa.

Cink (Zn) koji sadrži SPEED for CORN povoljno utiče na usvajanje azota (N), rast polenovih prašnika i oplodnju. Amino-kiseline uz ekstrakt algi i druge bioaktivne komponente koje sadrži ovaj preparat, pomažu u jačanju otpornosti biljaka i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotičkim i abiotičkim faktorima.

Folijarni tretman prihrane kukuruza

Tretman sa SPEED for CORN odvija se kad je najpotrebniji kukuruzu i kada ima potrebu za cinkom i biostimulativnim materijama u ranim fazama razvoja. U vreme slabo razvijenog korenovog sistema, hladnog tla i hladnih noći, potrebna je pravovremena prihrana useva kukuruza mikroelementima.

U tehnologiji uzgoja kukuruza, SPEED for CORN je đubrivo kojim se postiže prava sinergija, ukoliko su seme kukuruza i zemljište prethodno tretirani đubrivima SPEED for SEED i SPEED for SOIL.

Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for SOIL + SPEED for CORN rezultira boljom kondicijom zemljišta i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, uvećanjem roda zrna ili biomase (kod silažnog kukuruza) i poboljšanjem kvaliteta zrna (uniformnost zrna, redukcija bolesti klipa).

Testimonial

Robert

Lok, Bačka

„Uz pomoć jednog folijarnog tretmana kukuruza sa SPEED for CORN u fazi 7 listova uspeo sam da povećam svoj prinos za oko 1000 kg/ha uz povećanje kvaliteta zrna. Tretman sam isprobao na dve parcele. Već dve nedelje nakon tretmana uočen je efekat preparata: biljke su bile većeg porasta, bujnije i zelenije u odnosu na kontrolu. Na jednoj parceli sam dobio 900 kg/ha, a na drugoj 1050 kg više po ha. Hektolitarska masa zrna tretiranih biljaka bila je veća za 2,4 i 1,5 kg/hl, a dok je vlaga zrna bila manja za 0,4 i 0,3%. Bio sam skeptičan po pitanju preparata ali na svu sreću sam ga koristio i postigao sam odličan uspeh. Prezadovoljan sam“

Studija slučaja

Ispitivanje efekata folijarnog tretmana preparatom SPEED for CORN na prinos kukuruza hibrida Dekalb 5075 na lokalitetu Stanišić

Na lokalitetu Stanišić ispitivano je dejstvo folijarnog tretmana preparatom SPEED for CORN na porast i prinos kukuruza hibrida Dekalb 5075 u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola). Folijaran tretman je povećao prinos za 1515 kg/ha odnosno za 13,2%.

 • Način i vreme primene:

  SPEED for CORN se primenjuje folijarno u vreme herbicidnog tretmana useva kukuruza, (faza V1-V3). Đubrivo se može koristiti i tokom insekticidnog tretmana koji se obavlja u fazama (V7 – V10) u količini od 2,5 do 3 lit.
 • Doziranje:

  2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.
 • Pakovanja:

  1 lit, 10 lit, IBC tank 1000 lit
 • Hemijski sastav:

  N Organski C SO3 K2O Zn Mn AFP
  5% Min 4% 10% 2% 1,5% 0,3% AFP Balans
 • UPOZORENJE:

  Proizvod je bezbedan za primenu prema priloženom uputstvu i kompatibilan sa sredstvima za zaštitu bilja.