speed for corn
Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

SPEED for BASE je deo SPEED linije biostimulativnih đubriva za ratarske kulture, namenjene za TROSTRUKO DEJSTVO: za zemljište, za seme, za biljke

Folijarno đubrivo za ratarstvo

Efekti SPEED for BASE

 • Intenzivira rast i razvoj korenovog sistema;
 • Intezivira početak vegetacije, tj. utiče na početak rasta nadzemnog dela biljaka;
 • Namenjeno svim biljkama ali posebno ozimim i jarim usevima jer stimuliše rast korenovog sistema u uslovima hladnijeg vremena;
 • Redukuje abiotički stres izazvan hladnim vremenom;
 • Utiče povoljno na povećanje prinosa i kvaliteta zrna.

Karakteristike folijarnog đubriva SPEED for BASE

SPEED for BASE je folijarno đubrivo na bazi NPK i mikroelemenata, u idealnom odnosu i sinergiji sa odabranim bioaktivnim komponentama prirodnog porekla. 

Namenjeno svim ratarskim usevima u početnim fazama rasta i razvoja, kao stimulacija rasta, razgranatosti i rada korenovog sistema.

Formulisano sa visokom količinom fosfora obliku (PO4) koji je lako i brzo usvojiv. 

Dobro razvijen korenov sistem omogućava biljkama optimalan unos hranljivih elemenata, naročito u uslovima hladnije klime i hladnijeg zemljišta. Takođe, dobar i zdrav korenov sistem otporniji je na napade zemljišnih patogena i omogućava brže i bolje usvajanje hranljivih elemenata, čak i u uslovima deficita. 

SPEED for BASE ima značajan uticaj na generativnost biljaka. Adekvatan nivo fosfora podstiče razvoj cvetova, plodova i semena. Povoljno utiče i na čvrstoću stabljika što ima značajan uticaj protiv poleganja useva. 

Folijarni tretman u početnim fazama rasta

Za jesenje i rane prolećne tretmane ozimih i jarih useva, izuzetno je važno primeniti SPEED for BASE, kako bi usvajanje hranljivih materija i rad korenovog sistema bili pravovremeno stimulisani i delotvorni.  

Ekstrakt algi i druge bioaktivne komponente koje sadrži ovaj preparat pomažu u jačanju otpornosti biljaka i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotičkim i abiotičkim faktorima

U tehnologiji uzgoja svih ratarskih kultura, SPEED for BASE je đubrivo kojim se postiže prava sinergija, ukoliko su semena svih useva i zemljište prethodno tretirani đubrivima SPEED for SEED, SPEED for SOIL i SPEED for BASE.

Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for SOIL + SPEED for BASE + neki od folijarnih proizvoda iz SPEED for PLANTS linije  rezultira poboljšanjem kvaliteta zrna, boljom kondicijom zemljišta i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, kao i pospešivanjem rasta i rada korenovog sistema i povećanjem prinosa i kvaliteta zrna.

Testimonial

Robert

Lok, Bačka

„Uz pomoć jednog folijarnog tretmana kukuruza sa SPEED for CORN u fazi 7 listova uspeo sam da povećam svoj prinos za oko 1000 kg/ha uz povećanje kvaliteta zrna. Tretman sam isprobao na dve parcele. Već dve nedelje nakon tretmana uočen je efekat preparata: biljke su bile većeg porasta, bujnije i zelenije u odnosu na kontrolu. Na jednoj parceli sam dobio 900 kg/ha, a na drugoj 1050 kg više po ha. Hektolitarska masa zrna tretiranih biljaka bila je veća za 2,4 i 1,5 kg/hl, a dok je vlaga zrna bila manja za 0,4 i 0,3%. Bio sam skeptičan po pitanju preparata ali na svu sreću sam ga koristio i postigao sam odličan uspeh. Prezadovoljan sam“

Studija slučaja

Ispitivanje efekata folijarnog tretmana preparatom SPEED for CORN na prinos kukuruza hibrida Dekalb 5075 na lokalitetu Stanišić

Na lokalitetu Stanišić ispitivano je dejstvo folijarnog tretmana preparatom SPEED for CORN na porast i prinos kukuruza hibrida Dekalb 5075 u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola). Folijaran tretman je povećao prinos za 1515 kg/ha odnosno za 13,2%.

 • Način i vreme primene:

  SPEED for BASE se primenjuje folijarno u svim usevima, u početnim fazama rasta i rada korenovog sistema u količini od 2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.
 • Doziranje:

  2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.
 • Pakovanja:

  1 lit, 10 lit, IBC tank 1000 lit
 • Hemijski sastav:

  P2O5 N NH4 NH2 oksid (K2O) Ostali ME
  12% 5% 4% 1% 5% 0,02-0,06%
 • UPOZORENJE:

  Proizvod je bezbedan za primenu prema priloženom uputstvu i kompatibilan sa sredstvima za zaštitu bilja.