canola-naslovna
Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

SPEED for CANOLA je deo SPEED linije biostimulativnih đubriva za ratarske kulture, namenjene za TROSTRUKO DEJSTVO: za zemljište, za seme, za biljke

Folijarno đubrivo za uljanu repicu

Efekti SPEED for CANOLA

 • Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
 • Intenzivira metabolizam i usvajanje nutrijenata;
 • Sadrži značajnu količinu sumpora koji znatno utiče na sintezu ulja i hlorofila;
 • Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
 • Bitno utiče na kvalitet i kvantitet prinosa.

Karakteristike folijarnog đubriva SPEED for SOYASUN

Za veći i kvalitetniji prinos soje i suncokreta pored osnovnog đubrenja, korisno je da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova, tj. u prvim prolećnim herbicidnim tretmanima, odradi folijarna prihrana SPEED for SOYASUN đubrivom.

SPEED for SOYASUN je folijarno đubrivo sa AFP kompleksom. Za useve soje i suncokreta koje sadrži značajnu količinu sumpora (SO3) koji pospešuje bolju sintezu ulja i hlorofila, uz dodatak biostimulativnih komponenti i mikroelemenata (Zn, Mn).

Za sam početak vegetacije kod suncokreta, poželjna je prihrana radi obrazovanja jakog i robusnog korena. Obezbeđuje bolje nalivanje zrna i utiče na povećanje prinosa.
Za dobar rod suncokreta i soje, neophodno je i dobro oprašivanje, stoga se preporučuje i dodatna ishrana preparatom FITOFERT BORMAX 20.

Amino-kiseline dobijene iz ekstrakta algi i druge bioaktivne komponente koje sadrži SPEED for SOYASUN pomažu u jačanju otpornosti biljaka. Samim tim i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotičkim i abiotičkim faktorima.

Folijarni tretman prihrane uljarica

Rani prolećni tretmani soje i suncokreta, za vreme slabije aktivnosti korenovog sistema, hrane useve neophodnim mikroelementima (SO3, B, Mn), kao i biostimulativnim materijama.

Navedena kombinacija mikroelemenata i biostimulativnih materija, indukuje vitalnost useva i utiče na kvalitet i kvantitet prinosa.

U tehnologiji gajenja soje i suncokreta, SPEED for SOYASUN je đubrivo kojim se postiže prava sinergija, ukoliko su seme soje i suncokreta i zemljište prethodno tretirani đubrivima SPEED for SEED i SPEED for SOIL.

Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for SOIL + SPEED for SOYASUN + FITOFERT BORMAX 20 rezultira boljom kondicijom zemljišta i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, uvećanjem roda zrna, poboljšanjem kvaliteta zrna (povećanje sadržaja ulja).

Testimonial

Maksimilijan Barbu

Jablanka kod Vršca

„Nekoliko godina unazad primenjujem SPEED for CANOLA đubrivo u svojoj uljanoj repici i imam jako dobre rezultate. Uz pomoć CANOLE smo produžili vreme cvetanja, i to je nešto što nam po mojoj proceni donosi visoke prinose. U početku sam radio na delovima svojih njiva, a sada primenjujem na svim površinama pod repicom.“

Studija slučaja

Tretman semena soje sorte Wendy mikrobiološkim preparatom SPEED for SEED SOYA na lokalitetu Starčevo

Na lokalitetu Starčevo praćen je uticaj tretmana semena mikrobiološkim đubrivom SPEED for SEED SOYA na porast i prinos soje sorte Wendy u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola).

U početnim fazama razvoja tretirane biljke su bile bujnije sa razvijenijim korenovim sistemom, dok je u kasnijim fazama razvoja primećena veća spratnost, veći broj mahuna i veća masa mahuna kod biljaka čije seme je tretirano sa SPEED for SEED SOYA u odnosu na kontrolu.

Nakon žetve zabeleženo je povećanje prinosa na tretiranoj parceli za 890 kg/ha što iznosi 21,4%.

 • Način i vreme primene:

  SPEED for SOYASUN se primenjuje folijarno u vreme herbicidnih tretmana (rani prolećni tretman) u količini od 2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.

  Poželjno je primeniti ga još jednom, pre faze butonizacije kod suncokreta i pre cvetanja kod soje, u kombinaciji sa proizvodom FITOFERT BORMAX 20, na sledeći način: SPEED for SOYASUN od 2 do 2,5 l/ha + FITOFERT BORMAX 20 u količini od 1kg/ha (u zavisnosti od količine vode).
 • Doziranje:

  2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru
 • Pakovanja:

  1 lit, 10 lit, IBC tank 1000 lit
 • Hemijski sastav:

  N Organski C SO3 K2O Mn (EDTA) Zn (EDTA) Mo AFP
  5% Min 4% 10% 2% 1% 0,3% 0,5% AFP Balans
 • UPOZORENJE:

  Proizvod je bezbedan za primenu prema priloženom uputstvu i kompatibilan sa sredstvima za zaštitu bilja.