Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

SPEED for SOYASUN je deo SPEED linije biostimulativnih đubriva za ratarske kulture, namenjene za TROSTRUKO DEJSTVO: za zemljište, za seme, za biljke

Folijarno đubrivo za soju i suncokret

Efekti SPEED for SOYASUN

 • Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
 • Intenzivira metabolizam i usvajanje nutrijenata;
 • Sadrži značajnu količinu sumpora koji znatno utiče na sintezu ulja i hlorofila;
 • Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
 • Bitno utiče na kvalitet i kvantitet prinosa.

Karakteristike folijarnog đubriva SPEED for SOYASUN

Za veći i kvalitetniji prinos soje i suncokreta pored osnovnog đubrenja, korisno je da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova, tj. u prvim prolećnim herbicidnim tretmanima, odradi folijarna prihrana SPEED for SOYASUN đubrivom.

SPEED for SOYASUN je folijarno đubrivo sa AFP kompleksom. Za useve soje i suncokreta koje sadrži značajnu količinu sumpora (SO3) koji pospešuje bolju sintezu ulja i hlorofila. Uz dodatak biostimulativnih komponenti i mikroelemenata (Zn, Mn). Za sam početak vegetacije kod suncokreta, poželjna je prihrana radi obrazovanja jakog i robusnog korena. Obezbeđuje bolje nalivanje zrna i utiče na povećanje prinosa. Za dobar rod suncokreta i soje, neophodno je i dobro oprašivanje, stoga se preporučuje i dodatna ishrana preparatom FITOFERT BORMAX 20.

Amino-kiseline dobijene iz ekstrakta algi i druge bioaktivne komponente koje sadrži SPEED for SOYASUN pomažu u jačanju otpornosti biljaka i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotičkim i abiotičkim faktorima.

Folijarni tretman prihrane uljarica

Rani prolećni tretmani soje i suncokreta, za vreme slabije aktivnosti korenovog sistema, hrane useve neophodnim mikroelementima (SO3, B, Mn). Kao i biostimulativnim materijama. Navedena kombinacija mikroelemenata i biostimulativnih materija, indukuje vitalnost useva i utiče na kvalitet i kvantitet prinosa.

U tehnologiji gajenja soje i suncokreta, SPEED for SOYASUN je đubrivo kojim se postiže prava sinergija. Ukoliko su seme soje i suncokreta i zemljište prethodno tretirani đubrivima SPEED for SEED i SPEED for SOIL.

Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for SOIL + SPEED for SOYASUN + FITOFERT BORMAX 20 rezultira boljom kondicijom zemljišta i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, uvećanjem roda zrna, poboljšanjem kvaliteta zrna (povećanje sadržaja ulja).

Testimonial

Miloš Krnić

Konak

„Prošle godine (2022) testitali smo SPEED for SOYASUN i Fitofert Bormax 20 u soji. Radili smo dva tretmana: prvi SPEED for SOYASUN 2 l/ha, i drugi pred cvetanje soje SPEED for SOYASUN 1.5 l/ha + Fitofert Bormax 20 1 kg/ha.

Na obe parcele gde smo radili ogled ostvarili smo viši prinos za 600 kg/ha, i mnogo bolji kvalitet soje na tim delovima parcela.“

Studija slučaja

Tretman semena soje sorte Rubin mikrobiološkim preparatom SPEED for SEED SOYA na lokalitetu Despotovo.

Na lokalitetu Despotovo praćen je uticaj tretmana semena mikrobiološkim đubrivom SPEED for SEED SOYA na porast i prinos soje sorte Rubin u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola). U početnim fazama razvoja tretirane biljke su bile bujnije sa razvijenijim korenovim sistemom i većim brojem kvržica, što je rezultiralo većim prinosom za 430 kg/ha, odnosno 8,5%.

 • Način i vreme primene:

  SPEED for SOYASUN se primenjuje folijarno u vreme herbicidnih tretmana (rani prolećni tretman) u količini od 2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru. Poželjno je primeniti ga još jednom, pre faze butonizacije kod suncokreta i pre cvetanja kod soje, u kombinaciji sa proizvodom FITOFERT BORMAX 20, na sledeći način: SPEED for SOYASUN od 2 do 2,5 l/ha + FITOFERT BORMAX 20 u količini od 1kg/ha (u zavisnosti od količine vode).
 • Doziranje:

  2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.
 • Pakovanja:

  1 lit, 10 lit, IBC tank 1000 lit
 • Hemijski sastav:

  N Organski C SO3 K2O Mn (EDTA) Zn (EDTA) Mo AFP
  5% Min 4% 10% 2% 1% 0,3% 0,5% AFP Balans
 • UPOZORENJE:

  Proizvod je bezbedan za primenu prema priloženom uputstvu i kompatibilan sa sredstvima za zaštitu bilja.